Gemini article (in Norwegian): Grunnforskning kan gi bedre varsel før ras